קהילת דוד הורודוק
אתר הנצחה וזכרון ליהודי הקהילה שניספו בשואה
קהילת דוד הורודוק
 
משפחת בגון
ניתן להדליק נר זכרון ע"י לחיצה על התמונה של הנר. הנר נדלק ל-24 שעות.
 
בני משפחה שנפטרו לפני השואה
 
נר נשמה הערות שם
פרטי
שם
משפחה
קודם
שם
משפחה
 
אבא של יעקב בגון אהרון בגון
 
 
בני משפחה שנרצחו בעיירה
 
נר נשמה הערות שם
פרטי
שם
משפחה
קודם
שם
משפחה
 
בת יעקב ואסתר. בת 20 בהרצחה. צירל בגון
בת יעקב ואסתר. בת 30 בהרצחה אלקה בגון טורקניץ
בעלה של אלקה לבית בגון דב . טורקניץ
ביתם של אלקה ודב. נכדה לאסתר ויעקב. בת 9 בהרצחה. גוטה . טורקניץ
ביתם של אלקה ודב. נכדה לאסתר ויעקב. בת 7 בהרצחה ברכה . טורקניץ
ביתם של אלקה ודב. תינוקת בהרצחה. מלכה טורקניץ
לזכר בני המשפחה שניספו בסטולין ובדויד הורודוק . . קשטן
לזכר בני המשפחה שניספו בסטולין ובדויד הורודוק . . רימר
לזכר בני המשפחה שניספו בסטולין ובדויד הורודוק . . קוניק
 
 
דור ההמשך - בני משפחה זכרונם לברכה
 
נר נשמה הערות שם
פרטי
שם
משפחה
קודם
שם
משפחה
 
בן יעקב ואסתר. עלה לארץ ב-1939 יהושע בגון
אשת יהושע רבקה וובר בגון
 
 
דור ההמשך - בני משפחה
 
הערות אימייל טלפון שם
פרטי
שם
משפחה
קודם
שם
משפחה
 
בן יהשע ורבקה. ואשתו טובה.
יעקב בגון
בן יעקב וטובה
שי בגון
בן יעקב וטובה. ואשתו לוסי וילדיהם.
יואב בגון
בן יהושע ורבקה ziv@omer-gard.co.il 052-4265521
09-74-10-930
זיו בגון
בת זיו ונילי. ובעלה נועם וילדיהם.
חלי בגון אופיר
ובעלה רונן.
מיכל בגון לאוי
 
הערות
 
קבצים מצורפים
 
קישורים
 
 

 

 

 

ארגון יוצאי דוד הורודוק והסביבה בישראל
רח' קפלן 2, בית יכין, תל אביב 6473403
 
הנחיות להעברת חומרים למנהל האתר