קהילת דוד הורודוק
אתר הנצחה ליהודי הקהילה שניספו בשואה
קהילת דוד הורודוק
הנחיות להעברת חומרים לאתר

1.      האתר הינו בבעלות ארגון יוצאי דוד הורודוק בישראל, רח' פרישמן 41 , תל אביב (ע.ר.).
כל הזכויות על החומר באתר שייכות ושמורות לארגון הנ"ל.

2.      מנהל האתר הינו: לני מידן.
כתובת המייל שלו היא: lenny@metafora.co.il

3.      על המעוניינים להכניס חומרים לאתר, לפעול כדלקמן:

א.    טקסטים יש להעביר בקובץ WORD בלבד.

ב.     תמונות יש לסרוק באיכות טובה.

ג.       יש לשלוח חומרים באופן שלם ומרוכז באימייל יחיד כדי למנוע התכתבויות מיותרות.

4.      את החומרים יש לשלוח לפי כתובת המייל של לני מידן: lenny@metafora.co.il

5.      ניתן לשלוח כל חומר רלוונטי לקהילת דוד-הורודוק, כגון: מאמרים, מצגות, סרטים, וכמובן פרטי משפחות.
מנהל האתר יאשר קבלת כל מייל בתוך 72 שעות.

6.      החומרים יעברו מיון ובדיקה והחלטה סופית לגבי העלאתם לאתר תהא נתונה בידי ועד הארגון. חומרים שימצאו מתאימים יועלו לאתר בתוך חודש ימים.

7.      המעוניינים להעביר תמונות לסריקה על ידי מנהל האתר, יוכלו לעשות כן בתיאום עמו. התמונות יוחזרו כמובן לבעליהם.

ארגון יוצאי דוד הורודוק והסביבה בישראל (ע.ר.).

 

 

ארגון יוצאי דוד הורודוק והסביבה בישראל
רח' פרישמן 41, תל אביב
 
הנחיות להעברת חומרים למנהל האתר