קהילת דוד הורודוק
אתר הנצחה וזכרון ליהודי הקהילה שניספו בשואה
קהילת דוד הורודוק
 
משפחת ברוכין
ניתן להדליק נר זכרון ע"י לחיצה על התמונה של הנר. הנר נדלק ל-24 שעות.
 
בני משפחה שנפטרו לפני השואה
 
נר נשמה הערות שם
פרטי
שם
משפחה
קודם
שם
משפחה
 
בן יוסף ושרה אברהם ברוכין
רבקה ברונשטיין ברוכין
 
 
בני משפחה שנרצחו בעיירה
 
נר נשמה הערות שם
פרטי
שם
משפחה
קודם
שם
משפחה
 
בת זלמן ציפה רושקין ברוכין
בן אברהם וציפה חיים ברוכין
אשת חיים יכה ברוכין
בן חיים יוסף ברוכין
בת חיים סוניה ברוכין
בן סוניה משה ברוכין
בעלה של סוניה לייזר רבינוביץ
בת גולדה רבקה ברוכין
בעלה של גולדה יוסף מורבציק
בן חיים אריה לייב ברוכין
בתו של אריה לייב בלה ברוכין
אשתו של אריה לייב פרומה גולדמן
בן חיים זלמן ברוכין
בן חיים ברוך ברוכין
אשת אשר ברוכין פיליאקוב ריסה ברוכין
בתם של ריסה ואשר בלה ברוכין
אשתו של מורבציק יוסף.
אמא של ברוכין רבקה.
גולדה ברוכין
 
 
דור ההמשך - בני משפחה זכרונם לברכה
 
נר נשמה הערות שם
פרטי
שם
משפחה
קודם
שם
משפחה
 
בת חיים.
נפטרה בתל אביב.
מאשה מרגלית
בן חיים.
גויס לצבא הרוסי.
עלה לארץ ב- 1945.
נפטר ב-1967 בתל אביב.
אשר ברוכין
 
 
הערות
 
קבצים מצורפים
 
קישורים
 
 

 

 

 

ארגון יוצאי דוד הורודוק והסביבה בישראל
רח' קפלן 2, בית יכין, תל אביב 6473403
 
הנחיות להעברת חומרים למנהל האתר