קהילת דוד הורודוק
אתר הנצחה וזכרון ליהודי הקהילה שניספו בשואה
קהילת דוד הורודוק
 
נרות נשמה - הנרות הדולקים היום
ניתן להדליק נר זכרון בעמוד  "יזכור - שמות הנפטרים" או מתוך "עמודי המשפחות".
 
נר
נשמה
שם
המדליק
בני
משפחה
שם
פרטי
שם
משפחה
קודם
שם
משפחה
לנה נכדה ובנם יעקב ניסל וחשקה אולשנסקי
מאיה פייבל דוברושין
עידו אסתר מורבציק
עידו ובנם שכנא יהודה וחייה לאה מורבציק
עידו יוסף מורבציק
גלית ליפין גציל רבקה אפרים נח ונחמה שרה פרצוב
גלית ליפין חיים איציק וטייבל פרצוב
גלית ליפין יעקב וגולדה פרצוב
גלית ליפין פייבל רבקה, אהרן פרצוב
קלוזני חיים ומלכה קלוז`ני
 
 

 

 

 

ארגון יוצאי דוד הורודוק והסביבה בישראל
רח' קפלן 2, בית יכין, תל אביב 6473403
 
הנחיות להעברת חומרים למנהל האתר