קהילת דוד הורודוק
אתר הנצחה וזכרון ליהודי הקהילה שניספו בשואה
קהילת דוד הורודוק
 
יזכור - שמות הנרצחים
ניתן להדליק נר זכרון ע"י לחיצה על התמונה של הנר. הנר נדלק ל-24 שעות.
 
 
נר נשמה הערות שם
פרטי
שם
משפחה
קודם
שם
משפחה
וילדיהם חיים ושרה אברבוך
וילדיהם משה פייבל ואשתו אברושין
בריינדל אברך
שרה אברך
זאב אברמוביץ
שרה אברמוביץ
וילדיהם חיים ורוזיל אוכסט
אברהם ואלטה אולמן
אהרן ואשתו אולפינר
בריל וציפקה אולפינר
זליק אולפינר
וילדיהם יעקב ואסתר אולפינר
מיכאל אולפינר
וילדיהם משה אהרון ואשתו אולפינר
והילדים חנה וברוך נחה אולפינר
אברהם ולאה אולשנסקי
אשר וביילה אולשנסקי
ובנם מרדכי הלל ושרה אולשנסקי
יהודה ושרה לאה אולשנסקי
יונה אולשנסקי
יוסף ושרה מלכה אולשנסקי
וילדיהם יעקב ואשתו אולשנסקי
ישראל אולשנסקי
ובנם יעקב ניסל וחשקה אולשנסקי
רבקה אולשנסקי
בריל וציפקה אייזנברג
וילדיהם שושקה, רייזיל, מוטיל, גיטל, יעקב משה יצחק ושרה אייזנברג
סימקה ברוינדל ובשקה אייזנברג
וילדיהם גודל, גיטל ומרים אהרן ועלקה אייזנברן
יצחק וברכה אילמן
וילדיהם קהת ושרה אילמן
ובניו אהרן וחיים אברהם אלפינר
איצל ואשתו אלפינר
אלטה אלפינר
וילדיהם גדליהו ורחל אלפינר
וילדיהם יוסף בן משה ניסן וסוניה אלפינר
וילדיהם מאיר ושרה אלפינר
משה ארליך
הניה, מרים, ישראל יעקב וחיה אשמן
וילדיהם יוסף אשתו בגון
אשתו אסתר, לבית אברין מרדכי יעקב ואשתו בגון
בת יעקב ואסתר. בת 20 בהרצחה. צירל בגון
שלמה ופעשה בגון
וילדיהם דב, זאב וחיים ניסן וחייה בוכליצקי
טילקה בוקוב
יצחק וברכה בוקוב
לאה בוקוב
מינדל בוקוב
משה בוקוב
רבקה בוקוב
גיטל בורוכמן
יהושע בורוכמן
לאה בורוכמן
מאיר בורוכמן
מרדכי בורוכמן
משה בורוכמן
ראובן בורוכמן
שלום בורוכמן
שרה בורוכמן
יודל בן מאיר בורמן
וילדיהם רבקה ומאיר אברהם ואשתו ברכה בורשטיין
יוסף וביילקה בורשטיין
מוטיל ואשתו בורשטיין
מנחם ואשתו בורשטיין
משה בורשטיין
משה חיים בורשטיין
פסיל בורשטיין
חייקל ואשתו צירל ביגון
וילדיהם יוסף אשתו בייגלמן
שלמה בייגלמן
וילדיהם שלמה אשתו בייגלמן
ברוך ומאיר ביילין
יעקב ושרה ביילין
וילדיהם פסח אשתו ביילין
נחמן בליזובסקי
דוד בסביץ
יעקב בסביץ
ליפקה בסביץ
משה ונחמה בסביץ
וילדיהם ברוך ישעיהו אשתו בקוב
שלמה חיים ורשקה בקמן
יוסף ולאה ברגמן
יעקב ברגמן
מוטיל וגיטל ברגמן
מוטל וגיטל ברגמן
וילדיהם פסח וגולדה ברגמן
רחל ברגמן
אריה ופרומה ברוכין
בן חיים אריה לייב ברוכין
וילדיהם אשר ואשתו ברוכין
בתם של ריסה ואשר בלה ברוכין
בתו של אריה לייב בלה ברוכין
בן חיים ברוך ברוכין
אשתו של מורבציק יוסף.
אמא של ברוכין רבקה.
גולדה ברוכין
וילדיהם דוד בן מאיר ואשתו ברוכין
דוד, יהודה ברוכין
בן חיים זלמן ברוכין
בן אברהם וציפה חיים ברוכין
וילדיהם יוסף זלמן, ברוך חיים ויכה ברוכין
בן חיים יוסף ברוכין
אשת חיים יכה ברוכין
בן סוניה משה ברוכין
משה ואשתו ברוכין
וילדיהם יוסף, מיכאל, סוניה, מניה משה וליבה ברוכין
בת חיים סוניה ברוכין
סוניה ברוכין
בת גולדה רבקה ברוכין
שלום ברוכין
שמחה ודוד ברוכין
בת זלמן ציפה רושקין ברוכין
אשת אשר ברוכין פיליאקוב ריסה ברוכין
חייה לאה ברונשטיין
וילדיהם יעקב ואשתו ברונשטיין
יעקב ואשתו ברזיוין
חייה ברזנוגר
יוסף ומיכאלה ברזנוגר
יצחק ואלטה ברזנוגר
לייזר ברזנוגר
ותמרה משה ואשתו צפורה ברזנוגר
וילדיהם ברוך שעיה מוטיל ובריינדיל פנחס ועטיל ברזנוגר
רבקה ברזנוגר
ריינה ברזנוגר
וילדיהם ירחמיאל יעקב וליבע שלמה וחיה ברזנוגר
אסתר ברמן
בריל ברמן
וילדיהם בריל ושיינה ברמן
גיסיה ברמן
יודל ברמן
לאה ברמן
וילדיהם בנימין דויד ואיטקה חיים ואשתו רבקה ברנצוק
וילדיהם רחל, עטיל אוטקה מנדיל ואשתו ברצקר
טייבל ברש
וילדיהם מרדכי וחייצה גוז
פישל גוזקביץ
וילדיהם שכנא ואריה יוסף ואסתר גוטליב
יהודה ושרה לאה גולדהור
וילדיהם יעקב ואשתו גולדהור
ריבל גולדהור
שמעון גולדהור
וילדיהם שלמה ישראל וויטקה יהושע ושרה גולדמן
אשתו של אריה לייב פרומה גולדמן
אפרים גולוביצקי
חנה גולוביצקי
יוסף ואשתו גולוביצקי
וילדיהם יעקב שלמה ושיינדיל גונין
ומשפחתו ברוך גוסקביץ
גולדה, צייטל, קלמן, פסחקה גוסקביץ
ומשפחתו דוד גוסקביץ
וילדיהם הרשיל וגולדה גוסקביץ
ומשפחתו טנצר גוסקביץ
וילדיהם איסר, דוד, יוסף הרשיל בשיה גורביץ
וילדיה זלמהן והינדה גורביץ
ינטיל גורביץ
ישקה ואשתו פישקה גורביץ
מאיר ואשתו גורביץ
וילדיהם יוז'י מלכה רוני פסח ונחמה גורביץ
וילדיהם ישראל ואשתו גורנשטיין
מנדל גורנשטיין
רחל גורסקי
ואשתו חינקה גורפינק
וילדיהם גרשון ופיגיל גיטלמן
יהושע גיטלמן
ישראל גיטלמן
שלמה גיטלמן
וילדיהם חיים, פיגל, אברהם ושפרה אשר ואיידל גייער
אשר ורבקה גייער
דוד ורחל גינזבורג
וילדיהם מרים, רחל ושרה יעקב דוד והניה גינזבורג
ישראל גינזבורג
ישראל יוסף גינזבורג
גולדה ואיצל גינצבורג
ליבה רייזל הרבנית גינצבורג
יעקל ואשתו רישל גלבורט
ובנם זאב יוסף ודבורה גלויברמן
יעקב גלויברמן
ובנם זאב לייבל ופאוה גלויברמן
וילדיהם שמעון ורודה גלויברמן
וילדיהם זלמן ומלכה גלייברזון
זלמן גליננסקי
וילדיהם שמואל ושרה לאה גלינסקי
אפרים גלמן
זיסל גלמן
וילדיהם יוסף ושרה גלמן
רייזיל גלמן
גינזובר ישראל גרביץ
ברוך ואשתו גרושקביץ
חנה גרושקין
וילדיהם מאיר ומלכה גרנדיר
וילדיהם יעקב וחנה גרצולין
ליטמן ודובקה גרציק
אברהם גרצניק
ליפמן ורשקה גרצניק
בועז גרשטיין
חיים ומניה גרשטיין
שלמה וצפורה גרשינוביץ
וילדיהם משה ואשתו ד"ר זולקובר
מניה דבורשטיין
מטיל דובלין
וילדיהם אברהם ואשתו דוברוביצקי
זליג דוברוביצקי
וילדיה חשקה דוברוביצקי
מרדכי לייב ופרדיל דוברוביצקי
פעשה קרינה דוברוביצקי
שמואל, בנימן דוד משה אברהם מרדכי ישראל יוסף דוברוביצקי
שפסיל ושרה דוברוביצקי
וילדיהם אהרן ורחל דוברושין
וילדיהם אהרן ורחל דוברושין
יוסף דוברושין
ובתה רוזלה מניה דוברושין
וילדיהם לאה פרידל ואליהו נח ומרים דוברושין
פייבל דוברושין
שימל וחייה עלקה פייבל דוברושין
דוד ואיטקה דולגופייטי
וילדיהם אברהם ואשתו דורצין
הינדה דורצין
וילדיהם וולוויל ואשתו דורצין
חנה פייגיל דורצין
יהודית דורצין
וילדיהם יעקב וחנה דורצין
וילדיהם יצחק ואשתו דורצין
שמעון דורצין
לייבקה ושרה יצחקה ורחל פייגה דורצ'ין
וילדיהם דוב ושאתו דיאטלוביצקי
יוסף דיאטלוביצקי
פנחס ואשתו דיאטלוביצקי
יחיאל ואיטקה דנציגר
פסיל ומתתיהו דרבסקי
רסל דרייזיל
מרים אשת יוסף הסופר דרייזין
שיינדיל דרייזין
שלמה ומרים דרייזין
אהרן וולף הדיוק
אבא ותמרה הדק
אהרן וינטיל הדק
אלתר הדק
וילדיהם בעריל ואשתו דריזל הדק
וילדיהם בן ומנדיל בריל ואשתו בשקה הדק
לייבה וציפע הדק
משה ואשתו הדק
שיינדיל הדק
וילדיהם אהרן ומריל הוכמן
וילדיהם משה וביילקה הוכמן
אשר הולצמן
גרשון ומיכל הולצמן
יהודה ושרה לאה הולצמן
שמואל הולצמן
וילדיהם יוסף אשתו הרב ברקוביץ
וילדיהם חנה, פייגלה וזאב משה יהושע ואלטה הרב גינזבורג
וילדיהם מרדכי, רחל, משה אהרן, יוסף בריל ואשתו חשה וגר
וילדיהם נחמן, חשל, רחל דוד ואשתו דבורה וגר
וילדיהם רבקה, פריידיל הרשיל ואשתו פייגיל וגר
וילדיהם שרה, מאיר, לאה, רדיל, משה-אהרן, לייזר-לייב פסיה חיים וולוויל ואשתו פריידיל וגר
פייבל ואשתו וויינר
אהרן ורבקה ווינר
ינטל וולפין
וילדיהם בריל ואשתו ויינר
ובניהם אליהו וברלה החזן ואשתו ויינשטיין
טוביה ובשקה ויניק
וילדיהם אייזיל ואשתו מליה ויסוצקי
זרח ושיינה ויסוצקי
וילדיהם יוסף ואשתו ויסוצקי
וילדיהם יעקב ואשתו ויסוצקי
וילדיהם שמריהו וסוניה ויסמן
אהרן משה חייה ולפין
אשר ואשתו ולפין
גרשון שכנה רחל, משה יעקב ולפין
דוד אהרן רשוקה ולפין
וילדיהם דוד, ומאיר, אריה, חנה, תמר זליק וחשקה ולפין
זלמן ומלכה ולפין
חיים ורחל ולפין
יעקב וחייה ולפין
וילדיהם יעקב ומניה ולפין
וילדיהם לאה ואסתר נפתלי וגולדה ולפין
וילדיהם יעקב, משה, תמר, לאה פנחס וינטיל ולפין
צפורה ולפין
שושקה ולפין
ובנותיהם וולוול ואשתו וקס
יוסף וקס
וילדיהם צבי וצביה לייבל ואסתר לאה וקס
שבתי וקס
חלבנה ואשתו ורניק
שלמה ומרי זגורודסקי
אהרן והודל זגר
אליהו זגר
אסתר זגר
וילדיהם ארע ואשתו זגר
אשר ופסיה זגר
ובנה מאיר גולדה זגר
וולף זגר
וועלוויל זגר
חנדל זגר
יהושע ואשתו זגר
יעקב זגר
וילדיהם אסתר ואליהן יעקב ואשתו זגר
ישעיה וגולדה זגר
לייבל ואשתו זגר
ליפה וטייבל זגר
וילדיהם זאב, שושקה משה יצחק ואשתו חייקה זגר
נחום זגר
פנחס ואשתו זגר
שושקה זגר
שלמה וזלדה זגר
וילדיהם שלמה וזלדה זגר
שרה איטקה זגר
מאיר ורבקה זילברמן
יהושע חנה ומרים זיקליק
איטשה ובילה חייה זלדין
אשר ואשתו חשין
וילדיהם הרשיל ואשתו חשין
וילדיהם יעקב ואשתו חשין
לייזר ואשתו חשין
מוטיל ורחל חשין
איטקה טומרין
וילדיהם אהרן והרשיל איציק ויהודית טומרין
אלקע טומרין
וילדיהם אשר ובצלאל בריל ורחל טומרין
וילדיהם ישראל ואשתו טומרין
מנדל ואשתו שרה טומרין
מרדכי וחנה פייגיל טומרין
משה טומרין
פייגיל טומרין
שיינדיל טומרין
והילדים אהרן חנה וחיים אברהם ושושקה טופלינקי
וולף ופייגיל טורובץ
מרים אשת יוסף הסופר טורושקין
צבי ובונה טורושקין
וילדיהם הרשיל ולאה טורקניץ
וילדיהם גולה פייגיל מוטיל ורבקה טורקניץ
ביתם של אלקה ודב. תינוקת בהרצחה. מלכה טורקניץ
שלום ואשתו טורקניץ
ביתם של אלקה ודב. נכדה לאסתר ויעקב. בת 7 בהרצחה ברכה . טורקניץ
ביתם של אלקה ודב. נכדה לאסתר ויעקב. בת 9 בהרצחה. גוטה . טורקניץ
בעלה של אלקה לבית בגון דב . טורקניץ
בת יעקב ואסתר. בת 30 בהרצחה אלקה בגון טורקניץ
בצ יעקב ואסתר. בת 30 בהרצחה אלקה בגון טורקניץ
ובתו משה אייזיק ואשתו טילין
בונים ואשתו טילין
וילדיהם משה ואיטקה מאיר ואשתו בילה טקץ
וילדיהם ניסן לייב וחוה טרייסטר
נחום טשרטוק
נחמה טשרטוק
שרה טשרטוק
וילדיהם איצל ואשתו יודוביץ
אשר יודוביץ
וילדיהם שלמה, הרשל בצלאל ואשתו נחמה יודוביץ
ברוך יודוביץ
וילדיהם ברוך ואשתו יודוביץ
דוד ואשתו יודוביץ
וילדיהם זאב וחנדל יודוביץ
זליג ואשתו יודוביץ
זליק ואשתו לויטה יודוביץ
ובנה אברהם חייה יודוביץ
וילדיהם חנה ואברהם יודוביץ
וילדיהם יוסף בן מאיר ואשתו יודוביץ
ובתם אסתר יוסף ומרגולה יודוביץ
ישה ומלכה יודוביץ
לייבל ואשתו יודוביץ
לייזר ואשתו יודוביץ
ובניהם בעריל, זאב צבי מאיר ואשתו יודוביץ
וילדיהם מיכאל ואשתו יודוביץ
וילדיהם מרדכי ואשתו משה יודוביץ
פייגלה יודוביץ
פעשה יודוביץ
צבי ומרים יודוביץ
ובנותיה ינטיל ומלכה רבקה יודוביץ
שלמה ונחמקה, הרשל, הרצל, נכה, מאיר, סלה יודוביץ
וילדיה שמנה-רחל יודוביץ
אברהם עזרא יונוש
גיטל יונוש
יוסף ואשתו יונוש
לייבל וציפע יונוש
נחה ובילה יונוש
רחל יכניץ
וולוול ואשתו ינקלביץ
וילדיהם חיים ורייזיל ינקלביץ
טודרס ואשתו ינקלביץ
אברהם יצחק ורחל כהן
אהרן וגולדה כהן
יצחק ורוניה כהן
בבל כץ
ביילה כץ
וילדיהם אברהם, משה וריזיל בריל וויכנע כץ
זיסל כץ
וילדיהם חיים דוד וחייה כץ
חנה רשע כץ
וילדיהם נחה ואשתו כץ
אוליה לדצקי
ביילה ליטמן וגציל לדצקי
לייבל לדצקי
משה ושושנה לדצקי
משה שלמה לדצקי
שרה לדצקי
וילדיה ברכה וברוך טייבל הרמבנית לובלינר
משה ופשקה לוין
רבקה לוין
אברהן לוית
אברהם זאב וברכה לוצקי
ברכה לוצקי
וילדיהם וולוויל ואשתו לוצקי
שמואל והניה לוצקי
הרצל ואסתר רייזל לוריה
אבל ומלכה לחובסקי
נעמי לחובסקי
וילדיהם שלום ואשתו לחובסקי
ובתם חוה אברהם משה הודעס ליברמן
וילדיהם אברהם משה ואשתו ליברמן
איטקה ליברמן
שרה ליברמן
שמעון ושיינה לייכטמן
ציפקה ליכטנשטיין
ובתם שרה מאיר וזלדה ליכטשטיין
אברהם בן יוסף ליפשיץ
וילדיהם יוסף, גרשון ושלמה אברהם וצירל ליפשיץ
וילדיהם שרה וגרשון אהרן ועטל ליפשיץ
אייזל והינדל ליפשיץ
איציק ואשתו ליפשיץ
ביילה ליפשיץ
ביילה פסיל ליפשיץ
דוד יוסף ופיגיל ליפשיץ
הניה ליפשיץ
וילדיהם הרשיל וסוניה ליפשיץ
חייה ליפשיץ
חייקה ליפשיץ
יהודה ואשתו ליפשיץ
ובנם יעקב יוסף ובשקה ליפשיץ
יעקב ליפשיץ
וילדיהם יצחק ושרה ליפשיץ
ירחמיאל ליפשיץ
ישראל יוסף ופרומה ליפשיץ
וילדיהם משה אהרן ושרה ליפשיץ
משה פייגל ואשתו ליפשיץ
נטע ליפשיץ
סריל, יוסף, דבורה, סאב ושפרינצה מרובלה ליפשיץ
ריישל ליפשיץ
שושה ליפשיץ
שמואל ואשתו ליפשיץ
ובנם יעקב שמריל וחייקה ליפשיץ
גינשע ללציצקי
זעלדע ללציצקי
וילדיהם ישראל יוסף ואשתו חייה ללציצקי
וילדיהם איצל ואשתו למדן
גוטה למדן
וילדיהם זליק ואשתו למדן
חוה למדן
לאה למדן
וילדיהם זליק, בריל, פרומה, חייה, שיינדל, רחל נחמן ושרה לאה למדן
וילדיהם שלמה וחייה צירל לנין
חייציק לנסקי
שמריה ואשתו לנסקי
וילדיהם חיים ואיטקה לסובסקי
וילדיהם יצחק ורבקה מגידוביץ
וילדיהם יוסף ומשה אסתר מוגילוב
יוסף מוגילובסקי
הרשל ואשתו מולוצניק
פייבל מולוצניק
פסח מולוצניק
שמואל מולוצניק
חנה מונוסביץ
ברל ואיטקע מוצולסקי
וילדיהם הרשל ומרים מוצולסקי
יוסף מוצולסקי
וילדיהם שמואל ואלטע מוצולסקי
ובנם מיכאל אהרן ופרומה מורבציק
אייזיל מורבציק
אסתר מורבציק
אסתר מורבציק
באשקה מורבציק
ביילה מורבציק
ובנם יצחק ביילה ובעלה שמואל מורבציק
וילדיהם בצלאל ואסתר-חייה מורבציק
בריל ואסתר מורבציק
בריל ופרידל מורבציק
גולדה מורבציק
דב ונחמה מורבציק
ובנם אליעזר זאב דבורה מורבציק
חיים מורבציק
ובנם שכנא יהודה וחייה לאה מורבציק
יוסף מורבציק
ובתם רבקה יוסף גולדה מורבציק
יצחק ופרל מורבציק
ובנם ניסן ישראל וחוה מורבציק
לאה מורבציק
וילדיה יצחק, אהרן וחיים לאה מורבציק
וילדיהם פייבל, נחמן ונחמה לייבוש ורייזל מורבציק
וילדיהם לייזר ואשתו עטל מורבציק
מאיר מורבציק
מאיר ואיטקה מורבציק
מאיר וחייה מורבציק
מוטיל ואשתו מורבציק
מלכה מורבציק
מנדל ופייגל מורבציק
פייה מורבציק
פעשקע מורבציק
פרדיל מורבציק
קופיל מורבציק
וילדיה שרה, יצחק קופל וביילה ריבה מורבציק
שלמה מורבציק
וילדיהם שלמה ומשקה מורבציק
שעיה מורבציק
בעלה של גולדה יוסף מורבציק
וילדיהם איסר וסוניה מטורין
בצלאל וחייצה מטורין
ישראל מטורין
משה יצחק וצילה מטורין
רחל מטורין
וילדיהם ברל ואיטקע מיגדלוביץ
ליזה, פסיל ומלכה מיידלוב
וילדיהם שרה ושיינדל משה ורבקה מיינקין
אשר מילמן
בריינדיל מילמן
חיים מילמן
יוסף ואשתו מילמן
מאיר וצירל מילמן
וילדיו מוטיל ואשתו מילמן
נחמה מילמן
רושקה בבל מילמן
שלמה ופסיל מילמן
שרה מילמן
מילרן
בתיה מישלוב
יצחק מישלוב
וילדיהם מרים ונח שמחה וציפה מישלוב
מנוס מנדלסברן
אביגדור ושיינדל מנוסביץ
וילדיו אליהו ואשתו מנוסביץ
ובנו חיים ואשתו מנוסביץ
איציק מנישוק
לייבל וגולדה מנישוק
אהרן ופייגל מסטער
אניטה מסטער
וילדיהם יחזקאל ופייה יעקב חייצה מסטער
צביה מסטער
וילדיהם אייזיק ויוסף ראובן וסוניה מסטער
אפרים ובריננדל אלקה, יוסף, משה, יעקב מקלר
וילדיו נחום ואשתו מקלר
אייזיק ואשתו מרגולין
אשר וחייה מרגולין
חיים לייב ולאה מרגולין
חשקה מרגולין
משה מרגולין
סנדר מרגולין
פסיל מרגולין
וילדיה רבקה עטיל מרגולין
שושנה מרגולין
הילדים: פריידל, בריל, מוטיל, אסתר (בת הצעירה) יצחק ואשתו חנה - זליג, דשקה ופייגל ליטמן ואשתו נחמה הילדים אהרן, משה, אליעזר ולאה צבי (הערזיל) אשתו מינה, הילדים ליפא, מוטיל חוה'לה אשת מרדכי, רייזל אשת חיים ברוך משפחת פפיש
וילדיהם מיכאל ואשתו נובק
וילדיה מריל נובק
וילדיהם פנחס ואשתו נובק
שלמה נובק
איטקע נחמנוביץ
אייזיל נחמנוביץ
וילדיהם פנחס, יודל, רחל, נעמי, פריידל, חייה לאה ומשה דוד וזלדה נחמנוביץ
וילדיהם דוד וחנה נחמנוביץ
חייה נחמנוביץ
חנה נחמנוביץ
וילדיהם יודל ורבקה נחמנוביץ
וילדיהם ירחמיאל ואשתו נחמנוביץ
ליפמן ופייגע רישע נחמנוביץ
וילדיהם נחמה, ריבל וזלדה משה וחייה נחמנוביץ
וילדיה עשקע נחמנוביץ
וילדיהם דובה, משה, מאיר, הירשל שמואל וחוה נחמנוביץ
וילדיהם אברהם ודבורה ניימן
והילדים הניה ומרים אברהם יוסף ורבקה ניימן
הניה ומרים ניימן
וילדיה זליג חייה וצירל חיה טויבה ניימן
לייבל ואשתו ניימן
וילדיהם משה ואשתו ניימן
רסל ניימן
שמריהו ניימן
וילדתה זלטקע סולומוניק
וילדיהם מנדיל ואיטקע סולומוניק
עזרא ואשתו סולומוניק
וולוויל ופליה סוסניק
יהושע ואשתו סוסניק
יעקב וגיטל סוסניק
יצחק יעקב וצביה סוסניק
לייזר סוסניק
מוטיל וצביה סוסניק
ובנם מיכאל משה ובשקה סוסניק
משה וצפורה סוסניק
שלמה ורבקה עטיל סוסניק
אח של יוסף וילדיו - חנה, הרשל, ברל,
גיטל, חיה, אפרים
יעקב סושניק
אח של יוסף מרדכי סושניק
ילדיה: נחמה, יוכבד, שרה, הודל, גולדה,
אסתר חיה פייגל, משה, יצחק, יענקל.
בעליהן, נשותיהם וילדיהם
חנה גיטל מסטר סושניק
ובתה רבקה סטולינסקי
והילדים לאה ואביבה אפרים ושינדיל סטורובינסקי
ישראל ואשתו סטורובינסקי
מאיר והדסה סטשבסקי
וילדיהם אברהם ולאה סלובודניק
וילדיהם ברוך שלמה ומריל סלובודניק
טייבל ופרומה סלובודניק
יעקב וגולדה סלובודניק
אהרן ורחל סלומינסקי
ובנו זלמן ואשתו סלומינסקי
סוניה סלומינסקי
ובנם איטשע אברהם סלוצקי
וילדיה גרוניה סלוצקי
והילדים שיינדיל ואפרים נחה ולאה סלוצקי
פייגל ויהושע והרשיל סמוליאר
וילדיהם אברהם ואשתו סנדומירסקי
חייה עדל
יצחק וברטה עדל